Българите - атлас. Двуезично издание - български-английски - Колектив

Българите - атлас. Двуезично издание - български-английски
Автор: Колектив
Обем: 279 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Тангра"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-08-03
Нашата цена: 21.84 лв
 

БЪЛГАРИТЕ - АТЛАС за първи път представя в карти и коментар към тях хилядолетната история на Българите, създавана от тях в непрекъсната приемственост. Нейното зараждане вече с основание се търси в първото хилядолетие преди Христа, когато се оформят активните й средища в Памирския регион. Като се има предвид, че българските царски анали, наречени „Именник на българските канове", поставят в средата на втори век след Христа регистрираното начало на династическа генеалогия, а българският слънчев календар в системата на дванадесетгодишен цикъл сигурно го предхожда със столетия, българското народно име остава знак за исторически континюитет от близо три хилядолетия. Това се потвърждава от редица новооткрити археологически и писмени данни, но особена стойност за легендарната българска старина представляват библейските родословия, в които Българите възхождат към коляното на преките потомци на Ной. Исторически непрекъснатата приемственост най-напред в азиатското и в междуконтиненталното евроазийско пространство, а сетне в Европа не би оставила дълготрайни резултати със значение за човешката култура и цивилизация, ако се изчерпваше с пасивно присъствие сред други народи. Българската история е примерът за активност и интерактивност в обменно-информационните зони по обширни земи, в които се извършва сближаването, опознаването и окончателното вписване на извършеното от хората в протичащото време на техните дела. В протяжността на това време, в което постоянно се реализират основните народни качества, Българите изпълняват - както всеки народ - историческата си мисия. Тяхната мисия е да бъдат държавостроители. По различен начин се характеризират държавните обединения и техните организационно-административни структури. Българските държави съхраняват духовните традиции, те филтрират всички заемки, за да не допуснат неподходящото чуждо, и винаги приемат с отговорност ударите на нашественици, насочили се с вихъра на опустошенията към сърцето на Европа.

БЪЛГАРИТЕ - АТЛАС представя в секвенция от отделни филмови кадри българската историческа мисия да се създава държавническа толерантност в поликултурна среда и да се сплотяват многосъставни общности.