Немско-български речник А-Z. /два тома/ - Колектив

Немско-български речник А-Z. /два тома/
Автор: Колектив
Обем: 1600 стр.
Формат в мм.: 175х265
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2001-09-06
Нашата цена: 72.80 лв
 

Създаденият от колектив на Българската академия на науките двутомен Немско-български речник може да се нарече речникът на германистичната традиция в България. Той е настолен справочник на поколения студенти от специалността немска филология, ученици от езиковите гимназии и на всички, които изучават задълбочено немски език.

Като се отнася с преклонение пред грандиозния труд на неговите създатели, като съзнава отговорността си пред тях за съхраняването му и за продължаването на традицията и като спазва задължението си пред своите читатели да поднася винаги актуални справочници, настоящият издател реши да отрази промените в развитието на немския език през последните години. Затова целият речник бе преработен с новия правопис и бяха въведени много нови думи от областта на науката - електроника, компютърна техника, физика и др., от икономика, финанси и банково дело, както и множество думи и изрази от разговорната реч и жаргона.

Двутомният Немско-български речник отразява съвременното състояние на немския език и съдържа:

- най-богатия немскоезиков лексикален запас - от Лесинг до днес;

- примери за приложението на словесните единици;

- думи и изрази от всички области на езика - литературен, специализиран, разговорен, диалекти, жаргон;

- указания за правилната употреба на думите - произношение, ударение, граматична и стилова характеристика, ортографски варианти, синоними и омоними.

Приложения: съкращенията в немски, географски имена.