Васил Стоянов - съчинения. Том 1 - Съст. Дочо Леков, Венцеслава Бехиньова

Васил Стоянов - съчинения. Том 1
Автор: Съст. Дочо Леков, Венцеслава Бехиньова
Обем: 271 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-06
Нашата цена: 12.48 лв
 

Васил Д. Стоянов е автор на значителен брой публикации в чешкия, немския и в българския периодичен печат до Освобождението. Той продължава да сътрудничи на български списания и вестници и преди всичко на „Периодическо списание" до последните дни на живота си. Книжовното му наследство и досега е неизвестно не само на по-широк кръг читатели, но и на голям брой специалисти. Изданието е резултат от дългогодишните проучвания на съставителите в чешкия, немския и българския периодичен печат, на запазените материали от документацията, свързана с историята на Българското книжовно дружество и на личния архив на В. Д. Стоянов в София и в Прага. Книгата е предназначена както за специалисти - литературоведи, езиковеди, историци, фолклористи, етнографи, журналисти, така и за читатели - студенти, учители, културни дейци, незапознати с културното наследство на В. Д. Стоянов.