Общо животновъдство - Колектив

Общо животновъдство
Автор: Колектив
Обем: 391 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Дионис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-12
Нашата цена: 6.37 лв
 

Бъдещи селскостопански специалисти, с учебната дисциплина общо животновъдство вие ще навлезете в тайните на най-сложната биохимична лаборатория - животинския организъм, и ще разкриете взаимоотношенията между него и околната среда. Ще изучавате генетичните закономерности и правила при развъждането на селскостопанските животни. Ще се научите да определяте потребностите на животните от хранителни вещества и ще разберете ролята и значението на редица хранителни фактори, от които зависят здравето и продуктивността на животните и ефективното използване на фуражите.

Общо животновъдство е основна дисциплина. Усвоявайте успешно предвидените знания и професионални умения, за да можете чрез специалните дисциплини през следващите учебни години да придобиете навици за грижовност към животните, за научнообоснованото им хранене, развъждане и отглеждане, за постигане на конкурентоспособност на българския и международния пазар.

Пазарната икономика и бъдещото ни интегриране в обединена Европа налагат в областта на животновъдството непрекъснато и ускорено да се повишава качеството и ефективността на производството на основата на съвременните научно-технически постижения. Това изисква от вас да усвоявате авангардните технологии, да развивате своето творческо и пазарно мислене, да възпитавате като бъдещи конкурентоспособни производители на животинска продукция.

Вярваме, че любовта ви към животните ще прерасне в любов към професията и към фермерския труд, който може да ви осигури достойна професионална и социална реализация.