Гъбите в България. 4 том клас Ustomycetes - Цветомир М. Денечев

Гъбите в България. 4 том клас Ustomycetes
Автор: Цветомир М. Денечев
Обем: 286 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-28
Нашата цена: 14.40 лв
 

Четвъртият том на монографската поредица „Гъбите в България" включва таксономична разработка на гъбите от разредите Тilletiales, Ustilaginales и Graphiolales (клас Ustomycetes), именувани в научната литература и фитопатологичната практика „главнй", поради характерната форма на сорусите и цвета на споровата маса при повечето видове от разред Ustilaginales.

Главнйте са добре обособена, със специфичен морфологоцитогенетичен строеж група паразитни гъби. Тяхната специфичност, широкото им разпространение по Земята, големият им брой видове, както и важното им стопанско значение са определяли интереса на митолозите към тях през последните 200 години. В митологичната литература има многобройни проучвания както върху отделни видове, така и върху цели родове. Независимо от интереса и многобройните факти, натрупани в литературата, все още остават недоизяснени някои важни въпроси, като: обема на вида при главните и критериите за разграничаването на видовете в някои от родовете, а следователно и уточняването на общия брой реално съществуващи видове; механизмите на микроеволюция и видообразуване; групата, от която са произлезли главните и родствените им отношения с останалите рецентни групи гъби.