Българският език през ХХ век - В. Радева

Българският език през ХХ век
Автор: В. Радева
Обем: 400 стр.
Формат в мм.: 165х240
Издател: ИК "Пенсофт, АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-10-30
Нашата цена: 21.12 лв
 

Сборникът "Българският език през ХХ век", съдържащ докладите, изнесени на националната конференция, посветена на проф. Ст. Стойков и 35-годишнината от отпечатването на т. І на Български диалектен атлас, трябва да се разглежда като научен труд, който отразява богатата и разностранна дейност на българските езиковеди и чуждестранни българисти при изследване и описание на нашия език във всичките му форми на съществуване, проява и употреба през ХХ век. В сборника са очертани тенденциите в развитието на българския език, направена е оценка на съвременната българска езикова ситуация, откроява се модерната съвременна методология, прилагана в научните изследвания. Постигнатите резултати, тематичното разнообразие, навременното отразяване на езиковите промени, особено след промените, настъпили в Източна Европа след 1989 г., показват, че науката за българския език през ХХ в. е извървяла път на непрекъснато развитие и извисяване, на изравняване със стандартите на европейската и световната лингвистика.