Териториално устройство - А. Ковачев

Териториално устройство
Автор: А. Ковачев
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 200х290
Издател: ИК "Пенсофт"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-10-30
Нашата цена: 9.10 лв
 

2000, В учебника "ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО" се разглеждат развитието на едропространствените решения, особеностите на съвременното териториално устройство, предпоставките, състоянието, проблемите и тенденциите за развитие, както и проучванията, проектните материали и плановете за териториалното устройство в България. Пособието е предназначено за студентите от Факултета по екология и ландшафтна архитектура на Лесотехнически университет, София - специалност "Ландшафтна архитектура", образователно-квалификационна степен "Магистър", на които авторът преподава дисциплината "Градоустройство и териториално устройство", и специалност "Екология и опазване на околната среда", образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър", на които авторът преподава дисциплините "Основи на градоустроството и териториалното устройство" и "Съвременно градоустройство и териториално устройство". Учебникът може да се ползва и от студенти от други специалности, имащи отношение към тази сложна и комплексна дейност - организация, планиране, устройство, експлоатация, управление и контрол на териториите при създаване на условия за ефективното им използване и устойчивото им развитие. Учебникът е одобрен от МОН.