Английско-български речник по информатика - Съст. Боряна Каменова

Английско-български речник по информатика
Автор: Съст. Боряна Каменова
Обем: 311 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Литера прима"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2001-11-07
Нашата цена: 8.60 лв
 

В речника са включени около 12 500 термина и терминологични съчетания в следните области: изчислителни машини и системи, приложна математика и булева алгебра, теория на информатиката и кибернетиката, системен анализ, архитектура на изчислителните машини и системи, устройство, елементи и схеми на изчислителните машини и системи, експлоатация, контрол и диагностика на изчислителните машини, програмиране и автоматизирани системи за проектиране, програмно осигуряване, методи и системи за автоматична обработка на данните, изчислителни мрежи, микропроцесорни системи, машинно моделиране, бази данни, системи с изкуствен интелект, приложение на изчислителните машини, релационни бази данни, експертни системи и компютърна графика.

При съставянето на речника са използвани различни съвременни английски и американски речници и справочници, както и двуезични технически речници.

В речника е използван официалният английски правопис, но в отделни случаи са дадени американските термини, защото се използват по-често.