Производство на месо и месни продукти - Проф. д-р Йордан Петров, д-р б.н.

Производство на месо и месни продукти
Автор: Проф. д-р Йордан Петров, д-р б.н.
Обем: 340 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Земиздат"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-11-16
Нашата цена: 13.65 лв
 

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на дисциплина „Месо и месни продукти". Предназначен е за студентите от Аграрния факултет при ВИЗВМ в Тракийския университет - Стара Загора, но е и необходим наръчник за практиката от специалистите по животновъдство, които са се насочили в реализирането на краен продукт в животновъдната дейност, както и от работещите в месодобивните и месопреработвателните предприятия.

Материалът е разработен в два последователни раздела - месо и месни продукти.

Разделът по месо обхваща основни въпроси по месодобива, качествата на месото, неговото съхраняване и използване. Освен технологичните процеси по месодобива се дава и изясненото в последните години влияние на факторите за формирането на месната продуктивност, биологичните закономерности на растежа и развитието на мускулатурата след раждането при отделните видове животни, видовите микроструктурни различия, по които може да се отличават използваните месни суровини и свързаните с тях качествени видови особености.

Разделът по месни продукти разглежда въпроси на технологичните процеси при производството на основни видове месни произведения и оползотворяването на някои от техническите животински суровини.

Тъй като при добиването, обработването и консумацията на месо и месни продукти има възможности за разпространяване и заразяване от редица инфекциозни и паразитни заболявания, от които боледуват и животните, и човека - зоонозите, както и настъпване на нежелателни промени при неправилно съхраняване на животински продукти и получаване на токсични вещества, увреждащи здравето на човека, е отделено място за запознаване съвсем накратко с някои от тези въпроси, имащи по-голямо значение.

Като първо издание на този учебник са възможни непълноти и слабости.

Всички критични творчески бележки и препоръки за допуснати недостатъци, както и препоръки и отзиви за книгата ще бъдат посрещнати от автора благодарност.