Теория на хаоса - Стойчо Панчев

Теория на хаоса
Автор: Стойчо Панчев
Обем: 452 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-01-04
Нашата цена: 15.36 лв
 

Поне три са великите научни постижения на XX век теорията на относителността, квантовата механика и теорията на хаоса. Детерминистичният хаос е поведение на нелинейни системи във времето, което прилича на случайно, но не е такова по природа, защото се управлява от точни детерминистични закони, изразени с уравнения. Развита 300 години след Нютон, когато класическата механика изглежда вече като напълно изградена наука, теорията на хаоса е съществено стимулирана от изчислителните и графичните възможности на съвременната компютърна техника. За разлика от първите две постижения, теорията на хаоса остава в рамките на класическата механика, но е с впечатляващо широк спектър от реални и потенциални приложения в различни области физика, геофизика, химия, инженерство, биология, медицина, екология и дори икономика.

В част Г (гл. 1 и 2) на книгата е направено системно изложение на теорията на хаоса, илюстрирано с много фигури и математически примери. В самостоятелен раздел (Допълнения към част I) са дадени много допълнителни сведения по важни проблеми. Тук авторът е включил и някои свои научни резултати.

В част II (гл. З и 4) са представени приложения на теорията на хаоса в посочените по-горе области.

Световната литература по хаос е много богата, но тази книга (първото й издание) е първата на български език. Тя води началото си от лекциите по теория на хаоса, които авторът чете във физическия факултет на Софийския университет, и може да се разглежда като учебник в монографичен стил или обратното. Изложението в цялата книга е достъпно за студенти и специалисти, които се интересуват от това що е хаос в съвременен научен смисъл и къде се среща той. Предназначението й е да стимулира изследователски интерес към проблемите на тази нова научна област.

Настоящото второ издание е значително обновено в сравнение с първото.