Пол и смъртност. България, 1900-2025 - Николай Големанов

Пол и смъртност. България, 1900-2025
Автор: Николай Големанов
Обем: 154 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-01-04
Нашата цена: 7.68 лв
 

Книгата представя най-важните резултати от изследване на разликите по пол в смъртността на населението на България от началото на XX в. до наши дни. След преглед на разликите в страните с надеждна демографска статистика се представя историческа справка за еволюцията на проблема в България от времето на първите таблици за смъртност до 1994 г. Показано е по безспорен начин, че смъртността на мъжете невинаги е била по-висока от тази на жените, както се твърдеше в някои източници, и че първата половина на XX в. се характеризира с женска свръхсмъртност, свързана с репродуктивните функции на жените. С помощта на таблици за смъртност, диференцирани по причини, се изследва ролята на основните фактори (причини) за смърт (болести и злополуки) във формирането на разликите по пол при днешните условия. Въз основа на предвиждания за смъртността по дезагрегирани причини за смърт при хората от двата пола се прогнозират разликите по пол през първата четвърт на XXI в. Изводът е, че режимът на смъртността на българите през следващите десетилетия ще се отличава с нарастваща мъжка свръхсмъртност. Показано е за пръв път в нашата демографска литература, че от началото на 70-те години на XX в. В България се регистрира нарастваща женска свръхсмъртност в най-старшите възрастови групи, която нараства по размер с годините; обоснована е и необходимостта от насочено медикодемографско изследване на този факт.

Книгата ще представлява интерес за демографи, медици, статисти, епидемиолози и др.