Дискусията във философското познание - Латьо Латев

Дискусията във философското познание
Автор: Латьо Латев
Обем: 119 стр.
Формат в мм.: 140x200
Издател: ИК "Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-06-18
Нашата цена: 0.58 лв
 

Книгата е съчетание на философско и историко-философско изследване върху една актуална за днешния ни обществен живот тема. Предлага се сравнително цялостна теоретична концепция за проявите на идейната борба (дискусия, полемика, спор, диспут, идейна конфронтация). Разкриват се различните фактори за това явление, разглеждат се гносеологичните, социологическите, моралните и други аспекти на неговата реализация. Описват се и се анализират открояващите се в българската философска мисъл схващания относно същността и механизмите на философската дискусия. Равностойно са представени възгледите на философи с различна идейна нагласа и принадлежност.

В последната част хронологично и типологично са описани основните философски дискусии през изследвания период. Акцентът се поставя върху главната линия на идейната конфронтация - конфронтацията между марксизма и ремкеанството, които в случая са третирани без наложеното по-рано предубеждение. Направен е опит по достойнство да се представят личността и философското дело на Д. Михалчев, както и на други български философи, но не единствено през призмата на марксистката философия.