UNIX. Системно програмиране - Лилян Николов

UNIX. Системно програмиране
Автор: Лилян Николов
Обем: 338 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-02-07
Нашата цена: 12.90 лв
 

UNIX "отвътре" и различията между версиите

Интерфейс на приложните програми (API)

Програмиране с използване на С/С++

Програмиране с използване на командния език

Команди и помощни програми

Книгата е посветена на проблемите, свързани с програмирането в среда UNIX. Основно внимание се обръща на системното ниво. Дискутират се принципите на изграждане и реализацията на основните механизми на системата UNIX, разглеждат се интерфейсът на приложните програми (API) и възможностите за неговото използване при програмиране на езика C/C++ чрез стандартна библиотека. На потребителско ниво се изучава програмирането с използване на командния език на обвивката (shell).

Изложението се базира на „официалната" версия на UNIX - System V Release 4, като са посочени различията в System V Release 3, BSD UNIX, Solaris и стандарта POSIX. Примерите са тестувани под управлението на Solaris 8 и Linux.

Книгата е предназначена за студентите от специалност Компютърни системи и технологии на техническите университети. Тя може да служи и на напреднали програмисти и администратори на системи, които желаят да създават сложни системни приложения за UNIX, като „клиент-сървър" или многопотокови програми. Читатели, които искат да се запознаят със системата UNIX и да работят с нея на потребителско ниво, могат да използват приложенията и въвеждащите части на главите.

Д-р инж. Л. Николов е доцент в катедра Компютърни системи на Технически университет - София, където преподава дисциплините Операционни системи, Системно програмиране и Проектиране на компютри на студентите от специалност Компютърни системи и технологии. Автор или съавтор е на повече от 90 научни труда, в т.ч. на 12 книги, учебници и ръководства.