Сборник тестове по машинни елементи и взаимозаменяемост - Панайот Панайотов

Сборник тестове по машинни елементи и взаимозаменяемост
Автор: Панайот Панайотов
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Техника"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-03-07
Нашата цена: 7.74 лв
 

Сборникът от тестове (въпроси и задачи) е разработен по методически единици. Чрез него се предоставя възможност на учителите по машинни елементи и взаимозаменяемост да приложат в работата си един съвременен подход, доказал полезността си в световен мащаб. Авторът на сборника е дълбоко убеден - използването на тестове по всички учебни дисциплини в средното и висшето образование е едно от най-същностните направления при обучението на всякакви специалисти в икономиката и техниката.

Чрез сборника се преследва следната основна цел:

- формиране на техническа култура, практически умения, и способности у всеки учащ за решаване на технически проблеми.

Поставената основна цел е възможно да бъде постигната след решаване на следните подцели:

- развитие на техническото мислене на учащите;

- придобиване на убеденост, че въз основа на усвоените основни съпротиви (натоварвания) на опън (или натиск), огъване, усукване, срязване и сложна съпротива е възможно решаването на всякакви технически задачи;

- като се познават множество технически постановки, възможности, изисквания, дадености и др., на основата на сравнения, анализ, синтез, съпоставяне, елиминиране и т.н. да се подготвят учащите да решават конкретни технически проблеми;

- приучаване към аналитичност, конкретност, оперативност и техническа съпоставимост;

- формиране на умения за откриване на същностното, основното, градежното при търсене на верния вариант за решаване на задачата;

- изграждане и усвояване -на прецизен, международно приет и точен технически език.

Сборникът е одобрен от МОН като учебно помагало.