Английско-български речник в 2 тома. Допълнено издание - Съст. колектив

Английско-български речник в 2 тома. Допълнено издание
Автор: Съст. колектив
Обем: 2000 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2014-07-30
Нашата цена: 72.80 лв
 

Създадения от колектив на Българската академия на науките двутомен Английско - български речник може да се нарече класическия труд на българската англицистика. Той е настолен справочник на поколения студенти от специалността английска филология, ученици от езиковите гимназии и на всички, които изучават задълбочено английски език.
През изминалите години авторите неколкократно са допълвали словното богатство на речника с нови думи. Като се отнася с преклонение пред грандиозния труд на неговите създатели, като съзнава отговорността си пред тях за съхраняването му и за продължаването на традицията и като спазва задължението си пред своите читатели да поднася винаги актуални справочници, настоящият издател реши да отрази промените в развитието на английския език през последните години и предприе ново обогатяване на речника. Въведени бяха много думи от областта на науката - електроника, компютърна техника, физика и др., от икономика, финанси и банково дело, както и множество думи и изрази от разговорната реч и жаргона. Преработени бяха изцяло и приложенията с географски имена и съкращения.

Двутомният Английско - български речник отразява съвременното състояние на английския език и съдържа:
• най-богатия англоезичен лексикален запис
• многобройни примери за приложението на словесните единици
• думи и изрази от всички области на езика - литературен, специализиран, разговорен, диалекти и жаргон
• указания за правилната употреба на думите - произношение, ударение, граматична и стилова характеристика, синоними, омоними.