1395 английски пословици и поговорки - Съст. Нели Стефанова, Стефан Ганев

1395 английски пословици и поговорки
Автор: Съст. Нели Стефанова, Стефан Ганев
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Византия"
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-05-08
Нашата цена: 6.37 лв
 

В настоящия сборник са включени над 1395 пословици и поговорки, които се употребяват често в разговорния английски език.

В повечето издания по английска фразеология присъстват изрази, които представляват групи от думи, а не цели изречения. Всяка една фразеологична единица е по-разпространена и допуска съчетаване, за разлика от целите изречения. Може би затова пословиците и поговорките като правило са изключени от тези справочници. Нашата цел е да попълним тази празнота. Пословицата е народна мъдрост, събрана в едно изречение и има синтактично завършен традиционен вид с преносно значение, например "Цървули няма, гайда иска". Поговорката е кратко народно умотворение, което сполучливо и точно представя някакво явление и с което се изказва мъдрост, придобита от живота, но не съдържа извод, поради което е синтактично незавършена, например "от ден до пладне"; "от стара коза яре" и т.н.

Стремежът на съставителите е да предадат преди всичко смисъла на английската фраза, а не непременно да търсят съответната българска пословица или поговорка. Буквален превод на български език е даден само в случай, че той запазва смисловото послание. Най-често се прави описателен превод, предаващ възможно най-точно внушението, идващо от английския израз. В много от случаите е посочена съответната българска пословица или поговорка, намиращи честа употреба, главно в съвременния български разговорен език. Посочени са и стари български поговорки, заимствани предимно от Габровски и Великотърновски езикови региони. Можете да допълните вашия личен екземпляр от книгата с български съответствия, характерни за езиковия регион, към който принадлежите.