Сборник за народни умотворения и народопис. Книга LXII. Фолклор от Сакар. Част 1. Разказен фолклор - Съст. Евгения Мицева

Сборник за народни умотворения и народопис. Книга LXII. Фолклор от Сакар. Част 1. Разказен фолклор
Автор: Съст. Евгения Мицева
Обем: 306 стр.
Формат в мм.: 210х295
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Твърда подвързия
Дата на включване: 2002-05-08
Нашата цена: 15.36 лв
 

Сборникът за пръв път представя цялостно сакарската фолклорна проза, нейното богатство и разнообразие на теми, сюжети и мотиви. Той е създаден от ст.н.с. Евгения Мицева в резултат на дългогодишна изследователска работа. Включени са 439 фолклорни прозаични текста, записани от 200 души, мъже и жени на различна възраст в 31 села. Текстовете визират съвременното състояние на фолклора в Сакарския край.

Групирани са в два раздела — приказна и неприказна проза. Историческите и етнографските пояснения, които авторката прави, допринасят за тяхното осмисляне и разбиране в светлината на фолклорната култура.