Извори на българската етнография. Том 2. Из българския следосвобожденски печат 1878-1900 - Съст. Маргарита Василева и колектив

Извори на българската етнография. Том 2. Из българския следосвобожденски печат 1878-1900
Автор: Съст. Маргарита Василева и колектив
Обем: 450 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Твърда подвързия
Дата на включване: 2002-05-15
Нашата цена: 14.40 лв
 

В сборника са включени 272 подбрани материала, които очертават появата на нови явления и форми в народната култура, породени от изменилите се социално-икономически условия през първите години след Освобождението. Предлаганите документи са специфични по своя характер извори за българската етнография и имат висока научна стойност. Те са интересни за етнографи, историци, етнолози, културолози не само със своята тематика, но и с огромния справочен материал към тях (анотирани заглавия, коментарни бележки, показалци, речник на диалектните, остарелите и чуждите думи), изработен от съставителите.