Основи на сеизмичното инженерство - Людмил Ценов

Основи на сеизмичното инженерство
Автор: Людмил Ценов
Обем: 268 стр.
Формат в мм.: 200х280
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2002-06-03
Нашата цена: 10.56 лв
 

Целта на „ОСНОВИ НА СЕИЗМИЧНОТО ИНЖЕНЕРСТВО" е да предостави необходимите знания за осигуряване конструкциите на сеизмичните въздействия. Без тези знания е невъзможно да се намери ефективно решение, отнасящо се до сеизмичното осигуряване на сградите и съоръженията.

И най-модерният програмен продукт, и най-съвременната нормативна база не е в състояние да замени творческото присъствие на инженера.

Книгата е посветена на ключовите проблеми при намаляването на сеизмичния риск и конструктивните системи. Като се има предвид сеизмичната активност на района, в който е разположена България, тематиката е изключително актуална и значима.

Тази книга е отговор на една отдавна назряла необходимост от курс по сеизмично инженерство. Потенциалните читатели на книгата ще бъдат техническата и научната общност, специалистите и проектантите, и студентите.

Намаляването на големия сеизмичен риск изисква повишаването на квалификацията в специалистите и настоящата книга е прекрасно средство за постигане на тази цел. Авторът на книгата е един от специалистите с най-голям изследователски и педагогически опит и квалификация в осигуряване на строителните конструкции на силни сеизмични въздействия.